اصلاح‌طلبان دیگر طبقه متوسط و قشر خاکستری را نمایندگی نمی‌کنند