از خوردن این خوشمزه‌های رنگارنگ دوری کنید | خطر خفگی در کمین است