قیمت سراتو و تارا برابر شد / خرید کیا سراتو چقدر آب می خورد؟