اعتراف مقام سابق تل‌آویو: حامیان حذف حماس از جنگ خسته شده‌اند