پیروزی پرسپولیس مقابل حریف قزوینی به روایت عکاسان خبرورزشی/ گولسیانی این مرتبه فرشته نجات شد