پیش‌بینی بورل از آینده جنگ روسیه و اوکراین/ هشداری درباره مسیر کنونی اتحادیه اروپا