برای مقابله با حملات رسانه‌ای به نهادهای خلاق نیاز داریم