موشک کروز طلائیه و بالگردهای جنگ الکترونیک به نیروی دریایی ارتش الحاق شد