"من شهردارم" یک میلیون نفری شد/ تمدید طرح تا پایان هفته جاری