تصاویری از حال و هوای حسینیه امام خمینی(ره) کرمان هنگام دیدار مردم با رهبر معظم انقلاب