جلسه مهم یک زن تأثیرگذار با رئیس فیفا/ فاتح توپ طلا عازم عربستان شد