یونیسف: جنگ اسرائیل علیه غزه جنگ با کودکان است/ 90 درصد کودکان دسترسی به آب کافی و سالم ندارند