تصاویر تلخ از آلودگی هوای تهران از فراز قله‌ توچال