از نظر رفاقت و سابقه در روی کره زمین کسی مثل من به رهبر انقلاب نزدیک نیست؛ آنوقت به خاظر زاویه‌ فکری که با شرایط جاری دارم، من را رد صلاحیت می‌کنند