اسلام‌آباد: هیچ پناهجوی بدون مدرک و ویزا اجازه زندگی در پاکستان را ندارد