تلاش برای اتمام عملیات حفاری توسعه جنوبی خط 6 مترو در سال جاری