واکنش حماس به کشف تونل های مقاومت توسط رژیم صهیونیستی ؛ خیلی دیر رسیدید ما آمدیم و رفتیم