ویدئویی از رانندگی محمد سنوار در داخل یک تونل در غزه