ارتش یمن از مذاکرات جاری درباره عملیات در دریای سرخ خبر داد