با کمتر از یک میلیارد هیوندای بخرید / قیمت جدید خودرو های کره ای