گولسیانی: پرسپولیس تیم برتر دربی بود/ فقط 60 دقیقه بازی کردیم!