خروج هاشمی‌نسب با خونریزی جزئی و پرتاب نارنجک در محل استقرار عکاسان + فیلم