ویدیو / لحظه کشته شدن سارق مسلح؛ پرداخت بهای سنگین برای سرقت!