قیمت سراتو و تارا برابر شد / خرید کیا سراتو چقدر خرج بر می دارد؟