قیمت کیا سراتو مونتاژ از وارداتی گرانتر شد! + جدول کارکرده و صفر آذر ۱۴۰۲