در ورزشگاه آزادی چه امکانات ویژه ای به مردم می دهید؟/قیمت بلیت دربی در عرض 11 سال 30 برابر شد!