اگر کودک شما این علائم ساده را دارد دچار بیماری قلبی است!