اتخاذ تمهیدات لازم برای مسابقه فوتبال شهرآورد تهران