جزئیاتی از تحولات جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی/ دستگاه‌ها در تدوین و ابلاغ اسناد شریک می‌شوند