تبادل نظر وزرای امور خارجه ایران و ترکیه با محوریت غزه