خبر بد برای آبی پوشان در آستانه دربی ؛ مدافع استقلال شهرآورد را از دست داد