اژه‌ای: در برخورد با فساد از فشار بیرونی تأثیر نمی‌پذیریم/ نمی‌گذاریم در مبارزه ما با فساد برخی بهره سیاسی ببرند