البته تولیدکنندگان فولادایران صادرات به عمان را تایید کرده و می گویند این همکاری در سال های پیش رو با توجه به ورود طرح های جدید عمان به مدار تولید می تواند افزایش پیدا کرده و فرصت خوبی برای صادرات آهن اسفنجی و گندله هم باشد.

کتایون ملکی گزارش می دهد.