شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#بازیکنان

پرتاب بطری به سمت بازیکن، تقصیر خود بازیکن است!

پرتاب بطری به سمت بازیکن، تقصیر خود بازیکن است!