هواداران پرسپولیس نه بخشیدند، نه فراموش کردند!/ لبیک دو هزار نفری به دعوت یحیی