شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#تهران#پدیده#خیابانی

وقتی خرسی با یک مرد در خیابان تهران سرشاخ می شود

کشتی گرفتن با خرس آن هم وسط خیابانی در تهران پدیده عجیبی بود که یک عکس از آن ثبت شده است.

وقتی خرسی با یک مرد در خیابان تهران سرشاخ می شود