وعده بزرگ رونالدو به هواداران النصر درباره خداحافظی از فوتبال