وعده بزرگ رونالدو به هواداران النصر قبل از خداحافظی |‌ این ادعای بزرگ شدنی است؟