ابوبکر بغدادی الگوی نتانیاهو | ۷ وجه مشترک رژیم صهیونیستی و داعش