درخواست مهم یحیی گل محمدی از هواداران پرسپولیس پس از شکست تلخ مقابل الدحیل