هدف رئیسی از سفر به روسیه: گسترش روابط ایران و روسیه / تاثیر روابط دو کشور بر ثبات منطقه