عکس| هواداران عصبانی پس از سقوط ورزشگاه را به آتش کشیدند