هواداران این تیم پس از سقوط، شهر را به آتش کشیدند +عکس