قیمت سراتو با مخ به زمین خورد / کاهش شدید قیمت خودروهای کره ای