انتصاب جدید در فدراسیون فوتبال/ سرمربی سرشناس در نقش «تکنیکال دایرکتور»!