تیگارد تخم مرغ شانسی چینی جدید در ایران؛ فقط با ۶ نمایندگی خدمات پس از فروش