قرارداد 3 بازیکن اینتر در آستانه تمدید/ بن‌بست در مذاکره با دومفریس