آمریکا و اسرائیل در حال مذاکره درباره غزه پس از جنگ هستند