بیرانوند: هواداران پرسپولیس تا آخر فصل آزادند! | این صحنه ها را فراموش نمی کنم