کنعانی: آنچه در غزه جاری است حمله نظامی تمام عیار یک رژیم اشغالگر به ملت فلسطین است